Pårørendehjelp

Å være pårørende er en viktig og betydningsfull oppgave. Det er ofte en oppgave med mye ansvar. Når en institusjon hjelper for en periode er de pårørende til stede før, under og etter oppholdet.

Ønsker du at noen ser til en person du er pårørende til, så kan jeg gjøre det. Jeg kan gå på besøk, ordne innkjøp og ellers gjøre det som er nødvendig. Som sykepleier kan jeg være et suplement til det kommunehelsetjenesten tilbyr.

Ha en fin dag.

Mvh Gry