Kognitiv terapi

Ordet kognitiv betyr enkelt forklart det mentale, med det menes bl.a. våre tanker, vår hukommelse og vårt språk.
Kognitiv terapi er en svært jordnær og strukurert form for samtale -og el. atferdsterapi.
En grunnstein i kognitiv terapi er troen på at det er en sammenheng mellom våre tanker og våre følelser.
Kognitiv terapi kan være nyttig og lærerikt for personer som f.eks. sliter med tunge tanker, føler redsel eller panikk, er triste, mangler motivasjon, selvskader seg eller som plages av tvangshandlinger.
Kognitiv terapi bygger på et nært samarbeid mellom terapeut (i Sandnes Privatpleie blir det meg) og klient.
Både terapeuten og klienten har ansvar for at behandlingen skal bli vellykket. Terapeuten har ansvar for at bl.a. struktur, undervisning og veiledning holder rett kvalitet. Klienten har ansvaret med å gjøre hjemmeoppgaver mellom hver time.
Kognitiv terapi inneholder på en måte en verktøykasse og bruksanvisninger som kan være nyttige redskaper man kan bruke på nåværende mentale probelmer. -Redskapene kan du i ettertid selv finne fram.
Det finnes og en del selvhjelpsbøker innen kognitiv terapi som har vist seg å være til god nytte for mange. Et eksempel er boka "Sjef i eget liv" som er skrevet av Ingvald Wilhelmsen. 

Virker dette interessant? Send meg en mail så lager vi en avtale.
Mvh. Gry